Darujte nám 2 % aj tento rok

2%

Vaše 2 % nám aj tento rok môžu pomôcť naďalej prevádzkovať naše centrum sociálnej pomoci a aktivity nášho združenia.

Ak pokladáte našu činnosť za zmysluplnú a hodnotnú, a chceli by ste ju podporiť - aj teraz je tu vhodná príležitosť.

Tak ako potrebujeme ochotné ruky, ktoré budú núdznym pomáhať, a nohy, ktoré k nim pôjdu, ústa, ktoré budú s nimi hovoriť, tak isto potrebujeme aj finančné prostriedky, ktoré nám umožnia pokračovať v našej službe týmto núdznym ľuďom.

A tak vopred ďakujeme za vašu podporu, bez ktorej to nejde!
Tlačivo na stiahnutie:

Tlačivo 2 %

Termín odovzdania vyplnených tlačív na daňovom úrade v mieste bydliska pre fyzické osoby, ktorým robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ: do 30.apríla 2024.
Termín odovzdania vyplneného daňového priznania, zahrňujúce aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pre právnické osoby: do 31.marca 2024.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné  meno (názov): Miesto v dome
Sídlo:  kpt. Nálepku 125, 934 01 Levice
Právna forma:  občianske združenie
IČO: 37960423 (údaj „SID“ sa nevypĺňa)