Gypsy spirit 2010

Projekt Gypsy Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti.

Vyhlasovateľmi 2. ročníka Gypsy Spirit boli Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel, generálny partner, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Slovenský rozhlas, Asociácia rómskych žien Slovenska, reklamná agentúra Respect APP a agentúra SEESAME Communication Experts.

Na ocenenie Gypsy Spirit 2010, nad ktorým prevzala záštitu Viviane Reding, viceprezidentka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo, sa tento rok prihlásilo v piatich kategóriách 115 mimovládnych organizácií, firiem aj jednotlivcov.Naša organizácia bola vybraná do užšieho výberu tejto súťaže a v kategórií mimovládnych organizácii získala prestížne ocenenie - finálnu nomináciu GYPSY SPIRIT 2010 (tj. postúpila medzi 3 najúspešnejšie vo svojej kategórií).

Gypsy spirit slávnostného gala večera, ktorý sa konal pri príležitosti odovzdávania cien, sa spolu s nami zúčastnili aj dvaja ľudia priamo z lokality Ladislavov dvor, pre ktorých to bol jedinečný zážitok. 

http://www.gypsyspirit.eu/sk/nominovani