Nota Bene

 

 

V latinčine tento pojem znamená “VENUJTE POZORNOSŤ“. Tento názov taktiež nesie celoslovenský pouličný časopis, ktorý dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Je to časopis, ktorý pomáha ľuďom v núdzi, bezdomovcom alebo tým, ktorým hrozí, že prídu o svoj domov. Predajom tohoto časopisu získavajú aspoň malé finančné prostriedky, ktoré im pomáhajú preklenúť ťažkú životnú situáciu. Predaj NOTA BENE tiež funguje ako prevencia kriminality. Poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí bez domova a tým, ktorým hrozí z finačných dôvodov strata strechy nad hlavou.

Ako NOTA BENE pomáha riešiť situáciu bezdomovcov?

- predajca NOTA BENE dostáva možnosť pomôcť si vlastnými silami sám
- aktívna účasť na riešení svojej situácie mu dodáva pocit dôstojnosti a sebavedomia
- rozvíja svoje komunikačné a sociálne zručnosti
- zvyšuje si tak šance získať a udržať zamestnanie
- v denno-dennom styku s kupujúcimi si zvyšuje šance na vytvorenie zdravej sociálnej siete
- predajom NOTA BENE prekonáva sociálnu izoláciu
- široká verejnosť môže kúpou časopisu pomôcť konkrétnym ľuďom v núdzi

 K čomu ešte časopis NOTA BENE slúži?
- upozorňuje na sociálne a spoločenské problémy, bežnými médiami odsúvané na okraj záujmu
- prináša zmenu postojov verejnosti voči problematike bezdomovectva
- zapája do problematiky riešenia bezdomovectva širokú verejnosť, o.i. verejnosť môže kúpou časopisu pomôcť konkrétnym ľuďom v núdzi

Distribučné miesto časopisu NOTA BENE v Leviciach:  ulica kpt. Nálepku 125  (pondelok - piatok od 9.00 - 15.00)

Momentálne máme v Leviciach 4 aktívnych predajcov.
Pri supermarkete TEMPO predáva pán Vladimír (č.149).
Pri TESCU predáva pán Jaroslav (č. 140).
Pani Helena (č. 87) predáva pri obchodnom dome DITURIA.
Pani Iveta (č. 139) predajné miesto pri obchodnom dome BILLA.


Predajcovia musia byť označení preukazmi a dodržiavať kódex predajcu Nota bene. Ak sa stretnete s neprijateľným a nepríjemným správaním, neváhajte nám to oznámiť. Rovnako sa s nami môžete podeliť aj o dobré skúsenosti s našimi predajcami.

Tento pouličný časopis sa na Slovensku predáva od roku 2001. V súčasnost je predávaný v 17 slovenských mestách. (zoznam slovenských distribučných miest)