Nadácia pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom

Projekt  Deti Ladislavovho dvora bol zameraný na približne 30 detí mladšieho školského veku (5-12 rokov) z chudobného, sociálne vylúčeného prostredia, s nedostatočnými hygienickými návykmi  a minimom kontaktov v majoritnej spoločnosti. Tieto deti žijú v lokalite Ladislavov dvor.
Cieľom projektu bol rozvoj sociálnych zručností, získanie nových vedomostí a skúseností týchto detí zážitkovými formami a metódami. Tento projekt bol realizovaný v období jún 2010- júl 2011 vďaka podpore grantového programu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Aktivity projektu:
-    júl 2010 Recyklujeme umením
-    október 2010 Šarkaniáda
-    november 2010 Sme v hľadisku športovej aktivity
-    november 2010 Letecký deň
-    december 2010 Mikuláš GAV Levice
-    december 2010 Mikuláš mesto Levice
-    december 2010 Vianoce
-    február 2011 Hľadá sa talent
-    marec 2011 Qmeo a Júlia (kino)
-    apríl 2011 Výlet do Zvolena
-    máj 2011 Indiánsky deň
-    júl 2011 Športová olympiáda