Art For Help 2011

Art for help je benefičná aukcia obrazov, prebiehajúca pod záštitou komisie kultúry Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Leviciach, na ktorej spolupracuje aj občianske združenie Miesto v dome a Tekovské múzeum v Leviciach.

Hlavnými spolupracovníkmi sú predovšetkým umelci, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu poskytujú svoje umelecké diela na dobročinné účely. Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, kedy boli ponúknuté obrazy od zakladateľa myšlienky p. Jozefa Kanyuka zo Želiezoviec. V priebehu nasledujúcich rokov sa postupne pripájali ďalší umelci a tak mal tretí a štvrtý ročník benefičnej aukcie už medzinárodné zastúpenie. Z výťažkov boli doteraz podporené sociálne slabé a neúplné rodiny a tiež jednotlivci, ako aj ťažko chorí a telesne postihnutí ľudia. Benefičná aukcia sa v roku 2011 uskutočnila opäť na Levickom hrade v Koncertnej sále Tekovského múzea, v nedeľu 11. decembra o 16.00 hod.  Približne 50 obrazov bolo predstavených na predaukčnej výstave 26. novembra. Výťažok aukcie bol rozdelený na dve časti. Jednou disponuje mesto v záujme sociálne slabých obyvateľov mesta. Druhá časť vo výške 560 EUR bola pridelená Miestu v dome. Tieto financie budú použité  na výdavky spojené s chodom Nízkoprahového denného centra občianskeho združenia. 
Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou obrazov podporili ľudí, odkázaných na pomoc a tiež prácu, ktorá sa týmito ľuďmi zaoberá.