Dar od spoločnosti KIA

V novembri v rámci zamestnaneckého grantu spoločnosť Kia Motors Slovensko s.r.o. rozhodla o darovaní niekoľkých nových počítačových zostáv. Obdržali ich viaceré materské, základné, stredné a špeciálne školy ako aj niekoľko neziskových organizácií. Miesto v dome bolo medzi nimi. Srdečne ďakujeme spoločnosti a konkrétne jej zamestnancovi pánovi Hromadovi aj za túto formu podpory!