Podpora mesta

Sme veľmi vďační za to, že mesto Levice už roky podporuje našu prácu - konkrétne výdaj stravy pre bezdomovcov a ľudí v núdzi v našom meste a okolí. Vzájomná spolupráca a spojenie síl, možností a schopností vedie k väčšej efektivite v akejkoľvek oblasti života. A aj pre nás je každá forma konštruktívnej spolupráce prínosom a pomáha nám naplňať zámery a úlohy, ktoré naše združenie má - pomáhať ľuďom v núdzi.

Mesto nás naďalej podporuje v pomoci bezdomovcom a ľuďom v núdzi a schválilo finančnú podporu na projekt „Jedno teplé jedlo denne“ aj na rok 2022 a príspevok na chod nízkoprahového denného centra. Ďakujeme!
 
Vďaka podpore Mesta Levice prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta sme zrealizovali prekrytie strechy na sklade šatstva v našom Nízkoprahovom dennom centre. Aj vďaka tejto podpore sa zvýši kvalita poskytovania sociálnych služieb. Veľmi pekne ďakujeme.
sklad 1 sklad 2 sklad 3 sklad 4