Podpora mesta

Sme veľmi vďační za to, že mesto Levice už roky podporuje našu prácu -  konkrétne výdaj stravy pre bezdomovov a ľudí v núdzi v našom meste a okolí. Vzájomná spolupráca a spojenie síl, možností a schopností vedie k väčšej efektivite v akejkoľvek oblasti života. A aj pre nás je každá forma konštruktívnej spolupráce prínosom a pomáha nám naplňať zámery a úlohy, ktoré naše združenie má - pomáhať ľuďom v núdzi.

Mesto nás naďalej podporuje v pomoci bezdomovcom a ľuďom v núdzi a schválilo finančnú podporu na projekt "Jedno teplé jedlo denne" aj na rok 2017. Ďakujeme!

V roku 2017 sme pokračovali v práci s deťmi z marginalizovaných rodín z lokality Ladislavov dvor. Voľnočasové aktivity pre deti sme realizovali vďaka dotácie z rozpočtu mesta Levice.