Podpora mesta

Sme veľmi vďační za to, že mesto Levice už roky podporuje našu prácu -  konkrétne výdaj stravy pre bezdomovcov a ľudí v núdzi v našom meste a okolí. Vzájomná spolupráca a spojenie síl, možností a schopností vedie k väčšej efektivite v akejkoľvek oblasti života. A aj pre nás je každá forma konštruktívnej spolupráce prínosom a pomáha nám naplňať zámery a úlohy, ktoré naše združenie má - pomáhať ľuďom v núdzi.

Mesto nás naďalej podporuje v pomoci bezdomovcom a ľuďom v núdzi a schválilo finančnú podporu na projekt „Jedno teplé jedlo denne“ aj na rok 2018. Ďakujeme!

V roku 2018 sme vďaka dotácii  z rozpočtu mesta Levice kúpili do nášho nízkoprahového denného centra lavičky a plynový ohrievač. Veríme, že aj vďaka tejto investícii sa nám podarilo zvýšiť kvalitu našich poskytovaných sociálnych služieb.