Podpora mesta

Sme veľmi vďační za to, že mesto Levice už roky podporuje našu prácu -  konkrétne výdaj stravy pre bezdomovcov a ľudí v núdzi v našom meste a okolí. Vzájomná spolupráca a spojenie síl, možností a schopností vedie k väčšej efektivite v akejkoľvek oblasti života. A aj pre nás je každá forma konštruktívnej spolupráce prínosom a pomáha nám naplňať zámery a úlohy, ktoré naše združenie má - pomáhať ľuďom v núdzi.

Mesto nás naďalej podporuje v pomoci bezdomovcom a ľuďom v núdzi a schválilo finančnú podporu na projekt „Jedno teplé jedlo denne“ aj na rok 2021 a príspevok na chod nízkoprahového denného centra. Ďakujeme!
 
 

Miesto v dome navštívi denne asi 30 klientov. Snažíme sa udržiavať, vylepšovať naše priestory a tak budovať bezpečné miesto pre ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. Naše nízkoprahové denné centrum prevádzkujeme už od roku 2009, a zariadenie v ňom sa opotrebovalo. V tomto roku sme nakúpili nové stoly,lavice a obrusy. Sme občianska iniciatíva a preto na každú vec si musíme nájsť darcu. Tento rok sme nové zariadenie nakúpili vďaka finančnej podpore Mesta Levice. Ďakujeme za každú pomoc.

podporamesta_1   podporamesta_2