Dajme deťom šancu

Projekt"Dajme deťom šancu" bol ukončený v auguste 2012.  Bol schválený vďaka nadačnému fondu Slovak Telekom a podporený nadáciou PONTIS. Trval od 1.12.2011 do 31.8.2012.
Náplňou projektu boli rôznorodé aktivity s deťmi z Ladislavovho dvora - športové, kreatívne, kultúrne a tiež doučovanie s pomocou dobrovoľníčok.
Uskutočnené aktivity:
december 2011 - Stretnutie s rozprávkovými postavami
február 2012 - Hokejbalový turnaj
apríl 2012 - Tvoríme spolu veľké veci
jún 2012 - Hore nepadnem a dole ma istia