Navštívili nás

V našej práci neziskovej organizácie sú pre nás partneri veľmi dôležití. Bez nich by sme nemohli robiť nič z toho, čo robíme. Či už je to mesto Levice; firmy a jednotlivci, čo nás sponzorujú; grantové spoločnosti, podporujúce nás formou rôznych projektov; kresťanské organizácie, poskytujúce nám praktickú pomoc vo forme šatstva, potravín; cirkev, atď. Partneri na Slovensku i v zahraničí.  Práve vo februári nás navštívili naši priatelia a partneri z Nemecka, ktorí so sebou vždy prinesú aj praktickú pomoc - šatstvo, školské tašky pre deti, hračky, sladkosti, potravinové balíky. Naše stretnutia sú pre nás veľkým povzbudením a zakaždým sa navzájom informujeme o našich aktivitách, starostiach, výzvach i úspechoch.

Najprv to bola skupina z misijnej organizácie EMG zo severo-východného Nemecka, ktorá sa predovšetkým venuje núdznym rodinám v rôznych nielen európskych krajinách, ľuďom so závislosťami, prisťahovalcom. Priniesli nám šatstvo pre núdznych a sladkosti pre deti. Na jar sa ich chystáme navštíviť a pozrieť sa zblízka na to, ako fungujú ich aktivity. Spolupráca je dobrá vec. Nielen kvôli praktickej hmotnej pomoci, ale aj preto, že sa môžeme učiť jeden od druhého, čo všetko sa dá ešte robiť alebo vylepšiť, zefektívniť.

Potom nasledovala návšteva z organizácie FEG Auslandshilfe, ktorá pomáha ľuďom v chudobných krajinách, v oblastiach postihnutých katastrofami, nemocniciam, školám.
Priniesli nám šatstvo a množstvo potravinových balíkov, ktoré môžeme rozdávať chudobným rodinám.

Za touto pomocou stoja mnohí nemeckí kresťania, ktorí sa rozhodli pamätať na núdznych a verne celé roky vytvárajú potravinové balíky a zbierajú šatstvo a rôzne predmety potrebné pre každodenný život a transportujú ich k nám a do mnohých oblastí a krajín, kde ľudia trpia núdzu.