Navštívili sme Salzburg

Koncom februára náš tím navštívil dlhoročných podporovateľov činnosti združenia Miesta v dome v Salzburgu. Je to organizácia AVC Rakúsko, ktorej riaditeľom je je Edvin Jung a pre prácu na Slovensku je poverený Mikus Rúben.
Prvou úlohou našej návštevy bolo  informovať o našej práci našich podporovateľov. Mali sme dve stretnutia: na jednom bol prítomný aj riaditeľ AVC, druhé stretnutie bolo s ľuďmi z cirkevného zboru, v ktorom sa počas roka organizujú zbierky šatstva pre nás. Na obidvoch stretnutiach sme prezentovali našu činnosť slovom, fotkami, skúsenosťami a príbehmi a tak sme mohli priblížiť našim priateľom, čo všetko robíme a čoho súčasťou sú aj oni, i keď sú ďaleko. Ale bez ich obetavosti, pomoci by sme nemohli poskytovať šatstvo ľuďom, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.
Druhým účelom našej návštevy bolo budovanie nášho tímu. Oba účely boli splnené na 100% - prežili sme bohatý a nádherný i keď upršaný víkend.