Vystúpme zo začarovaného kruhu

Tento projekt pre prácu s deťmi z Ladislavovho dvora začal v júli 2012 vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska.
Trvanie projektu: júl 2012- jún 2013
Plánované aktivity s deťmi:
Na divokom západe
Mini-futbalový turnaj
Učíme sa od Evičky
Maškrtné jazýčky
Recyklujeme umením papier
Vianočná slávnosť
Návšteva hvezdárne
Postavičky z modelovacej hmoty
Horšianskou dolinou
Deň šikovných detí
pravidelné doučovanie

Podporné aktivity projektu: Poďme sa rozprávať (supervízne stretnutia pre dobrovoľníkov)
Projekt bol úspešne ukončený 30. júna 2013.