Team

Výkonný team tvoria profesionálni pracovníci a predovšetkým dobrovoľníci, ktorí majú na starosti výkon jednotlivých činností. Ich spoločnou „diagnózou“ je zapálené srdce pre ľudí, odkázaných na pomoc tých druhých.

Interní spolupracovníci:

Mgr. Ľubica Prištiaková - riaditeľka občianskeho združenia, odborná garantka NDC, koordinátorka predaja časopisu Nota Bene

Katarína Belická Suchanská - pracovník NDC - práca s deťmi z vylúčeného prostredia

Mgr. Anna Polovková - odborný pracovník NDC

Ing. Ondrej Prišťák - účtovník


Externí spolupracovníci:

Mgr. Kristína Balalová - jazykové preklady

dobrovoľníčky - študentky PaSA Levice a UKF Nitra