Správna rada

Správna rada je team ľudí, ktorí dozerajú na činnosť združenia, pravidelne ju prehodnocujú a pomáhajú pri riešení aktuálnych problémov. Tvoria ju:

Bc. Marcela Kopernická – predsedkyňa správnej rady
Miroslav Suchánsky – člen správnej rady
Štefan Zomborský – člen správnej rady
Mgr. Rastislav Števko – člen správnej rady
Štefan Hasič – člen správnej rady