Naše denné centrum

Tak takto vyzerá naše denné centrum po všetkých rekonštrukciách a úpravách. V každý pracovný deň tu prjímame našich klientov na teplú polievku či kávu. Rovnako  majú možnosť osprchovať sa a raz týždenne dostať potrebné oblečenie. Naši predajcovia si tu môžu zakúpiť časopis Nota Bene. V poslednom období tú tiež prebieha pracovná terapia so skupinkou záujemcov.

Sme vďační našim sponzorom, Pánu Bohu a tiež ľudským rukám, ktoré uskutočnili a umožnili uskutočniť viacero stavebných a dokončovacích prác v našom centre sociálnej pomoci. Vďaka nim centrum dnes vyzerá útulne a pekne i zvonka.
Hlavná budova bola v priebehu roku 2012 zateplená a obnovená; bola postavená strieška nad vchodom do budovy a nad výdajové okno časopisu Nota Bene; a okrem toho bola obnovená aj "mini jedáleň", kde sa ľudia v núdzi stravujú, aby v nej hlavne teraz v chladných dňoch bolo teplejšie. A koncom roku 2013 sme dali spraviť tabuľu s názvom združenia, ktorá je od ulice pripevnená na budove. Aby nás každý, kto nás hľadá, ľahko našiel.
Finančne nám výrazne pomohla predovšetkým zahraničná organizácia Hilfe für Brüder, zbor Cirkvi bratskej v Leviciach a firma ENEL. Ďakujeme všetkým za podporu! A ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí pri mnohých prácach ochotne pomáhali.