Tešíme sa do školy

Nadácia Pontis podporila z fondu Telekom náš projekt "Tešíme sa do školy". Projekt bol zameraný na predškolskú výchovu detí vo veku šesť rokov tesne pred nástupom do školy. Bol súčasťou našej niekoľkoročnej systematickej a cielenej práce s deťmi z Ladislavovho dvora. Projekt trval od januára do septembra 2013. Cieľom bolo naučiť deti sociálnym a manuálnym zručnostiam, ktoré sú pre nástup do školy nevyhnutné. Počas jednotlivých aktivít sme deti učili o hygiene, stolovaní v kolektíve, práci s pastelkami, nožničkami a pod. Všetko sme robili hravou a zaujímavou formou, aby sme deti motivovali k týmto činnostiam a pomohli im pripraviť sa na školu.

Ďakujeme za finančnú podporu, umožňujúcu nám naďalej pracovať s touto skupinou detí.