Darujte nám 2% aj tento rok

Vaše 2% nám aj tento rok môžu pomôcť naďalej prevádzkovať naše centrum sociálnej pomoci a aktivity nášho združenia.
Ak pokladáte našu činnosť za zmysluplnú a hodnotnú, a chceli by ste ju podporiť - aj teraz je tu vhodná príležitosť.
Tak ako potrebujeme ochotné ruky, ktoré budú núdznym pomáhať a nohy, ktoré k nim pôjdu, ústa, ktoré budú s nimi hovoriť, tak isto potrebujeme aj finančné prostriedky, ktoré nám umožnia pokračovať v našej službe týmto núdznym ľuďom.

A tak vopred ďakujeme za vašu podporu, bez ktorej to nejde!

Tlačivo na stiahnutie:

vyhlásenie

 

Termín odovzdania vyplnených tlačív na daňovom úrade v mieste bydliska pre fyzické osoby, ktorým robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ: do 30.apríla 2022.
Termín odovzdania vyplneného daňového priznania, zahrňujúce aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pre právnické osoby: do 31.marca 2022.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné  meno (názov): Miesto v dome
Sídlo:  kpt. Nálepku 125, 934 01 Levice
Právna forma:  občianske združenie
IČO: 37960423 (údaj „SID“ sa nevypĺňa)