Projekt pre teenagerov

Od 1.1.2014 sme sa pustili do realizácie projektu, ktorý od januára do júna podporila nadácia Pontis fond Telekom. Projekt je zameraný na voľnočasové aktivity pre teenagerov,  žijúcich v málo podnetnom prostredí v lokalite Ladislavov Dvor.

Od januára do júna boli zrealizované tieto aktivity: 
Naša identita
Tvoríme odev
Ja a moji kamoši
Ozdobme sa
Ja a moji rodičia
Sladký  deň
Pletieme košíky

Projekt je zameraný na teenagerov (bývalé deti, s ktorými sme roky pracovali) v rómskej komunite na trávenie ich voľného času a budovanie ich vlastnej identity. Na jednotlivých diskusných kluboch hovoríme spolu o vzťahoch, v ktorých žijeme. Stretnutia sa striedajú s tvorivými dielňami, ktoré majú prispieť k rozvoju manuálnych zručností a nadobúdaniu zdravého vzťahu k práci. Našou túžbou je motivovať mladých ľudí a pomôcť im otvoriť dvere, ktoré sa zdajú byť pre nich navždy zamknuté.

Tento projekt sa pekne rozbehol a v auguste sme sa rozhodli v ňom pokračovať i naďalej. Jeho pokračovanie je financované z iných zdrojov a bude trvať do decembra. Aktivity projektu pokračujú striedaním diskusných klubov s aktivitami tvorivého a praktického charakteru:

• August – „diskusné stretnutie“ – Téma „život a modlitba“ – spojené s výletom a opekačkou v Horši  

• September – „tvorivá dielňa“ – výroba spomienkových albumov (scrabbook) z okrasných papierov, dotvorených podľa vlastného vkusu s fotkami z uskutočnených stretnutí a výletov

• Október – „diskusné stretnutie“ – Téma „moja budúcnosť“ – Venovali sme sa otázkam ako „ na čo chodiť do školy?“ a „čo s mojim časom?“ 

• November – „pečenie koláčov“ – Formou rozdelenia do skupín bude úlohou detí upiecť jednoduché druhy koláčov za pomoci receptu

• December – „vianočné stretnutie“ – Na tomto stretnutí bude realizované spoločné vianočné posedenie pri jedle a koláčoch, deti budú mať tiež dobrovoľníkmi pripravený Vianočný program, po ktorom bude nasledovať rozdávanie Vianočných balíčkov.