Voľnočasové aktivity s deťmi

V uplynulých mesiacoch sme realizovali projekt pre deti podporený Nadáciou pre deti Slovenska z Grantového programu Dôvera. Šlo o voľnočasové aktivity, zamerané na podporu prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu. Týchto aktivít sa od marca do konca júla 2014 zúčastňovala skupina 10 detí vo veku 6 – 12 rokov. Sú to deti, ktoré neboli zaradené do skupín doučovania. Stretnutia sa uskutočňovali raz mesačne. 
Pre deti sme pripravili a spolu s nimi úspešne zrealizovali niekoľko zaujímavých aktivít s myšlienkou zdravia a zdravého životného štýlu:

•    Jarné sadenie byliniek do kvetináčov
- Toto stretnutie malo u detí veľký úspech. Pre deti sme popri hlavnej aktivite sadenia byliniek pripravili niekoľko vzdelávacích hier, súčasťou bola aj ochutnávka exotického ovocia a občerstvenie v podobe zdravého jedla. Na stretnutí sa zúčastnili tiež naše dobrovoľníčky z Pedagogickej školy, ktoré nám našu prácu pomohli po organizačnej stránke veľmi zefektívniť. Veríme, že dobrá atmosféra našich stretnutí s deťmi bude pretrvávať a bude aj naďalej motivujúca pre našich dobrovoľníkov. 
•    Tvorba záhradky – stretnutie s cieľom vysadiť s deťmi malú bylinkovú záhradku
•    Lezecká stena – aktivita realizovaná v prostredí Mládežníckeho centra Kontakt
•    Výlet do prírody
•    Náučné stretnutie v spolupráci s červeným krížom, zamerané na prevenciu drogových závislostí.