S batohom na chrbte...

Idem do práce ako každé ráno. Cestujem autom, pomaly míňam budovy ubytovne a nocľahárne nachádzajúce sa na začiatku Levíc. Je takmer 8 hodín, na pravej strane cesty vidím putovať už známe postavy a tváre ľudí smerujúcich po nadjazde do mesta. Vykračujú svorne, v skupinkách, svojsky. Sú to obyvatelia Levickej nocľahárne, miestny bezdomovci, klienti nášho centra.

Pred bránou nášho denného centra už zvyčajne postáva niektorý z dvoch našich pravidelných ranných hostí. Pani Agáta je žena v rokoch, tmavšej pleti, slabo počuje, správa sa voči nám veľmi úctivo a slušne. Poprosí nás o kávu, čaj, usadí sa v našom prístrešku aj so svojou batožinou. Spoločnosť jej často robí náš ďalší klient, ktorý u nás zvyčajne trávi čas už od skorých ranných hodín. Je to mladý Róm, ktorý má problém závislosti inhalovania prchavých látok - fetovania. Sú to ľudia bez domova, spadajúci do skupiny tých, ktorí využívajú služby nocľahárne len výnimočne. Prespávajú vonku, ich dôvody sú rôzne.

Postupne prichádzajú ostatní klienti a v priebehu dňa naše denné centrum ožije vravou a hemžením sa ľudí rôznorodého zloženia, v čase obeda približne tridsiatich klientov. Prichádzajú sem ľudia bez domova, odkázaní vo svojej životnej situácií na služby miestnej nocľahárne a nášho denného nízkoprahového centra.

Sú tu tiež ľudia a rodiny z ubytovne, či z Ladislavovho dvora. Službu výdaja stravy využívajú však aj niekoľkí ľudia, ktorých spoločným menovateľom je síce zabezpečené vlastné bývanie, ale  nepriaznivá finančná situácia ich viedla k využitiu našich služieb dennej stravy, či distribúcie ošatenia.

Pani Mária je z kategórie týchto klientov, navštevuje naše zariadenie už niekoľko rokov, pred pár mesiacmi ešte v spoločnosti manžela, dnes už sama. Manželom boli poskytované služby sociálnej pomoci a poradenstva v rôznych životných situáciách, rovnako sme s ňou prežívali obdobie straty jej manžela a následných zmien v jej živote. Vo svojej situácií si naďalej pomáha využitím služieb nášho stravovacieho zariadenia, v prípade potreby aj ošatenia, či poradenstva.

Skupín a kategórií ľudí je možné nájsť v zložení našich klientov niekoľko. Taktiež každý z nich je v prvom rade individualitou s veľmi osobitými  charakteristikami a životnými problémami. Písať by sa dalo veľa. Uhlov pohľadu na problematiku je tiež veľmi široká paleta. Chybou by mohlo byť, že na problematiku ľudí bez domova, či konkrétne klientov nášho zariadenia budeme nazerať len z jedného a nemenného. Naša práca nás učí z priamej skúsenosti v kontakte s týmito ľuďmi. Ich východisková životná situácia je často klbkom nabalených problémov, ktoré je veľmi obtiažne rozmotať, dá sa to len postupne, vyžaduje si to čas, rozumné životné kroky, spoluprácu, aktívny prístup k svojmu životu... a tak ich mnohí radšej zabalia a nosia v batohu na chrbte. A tak ich vídame keď idú ráno po ceste do mesta, keď sa zložia u nás v centre, či keď kráčajú večerným mestom a hľadajú miesto kde prenocovať. Žiada sa mi teda dodať len toľko, že pre týchto ľudí je pomoc v rôznych podobách veľmi potrebná a ani my s podaním pomocnej ruky by sme to nemali vzdávať, malo byť, samozrejmé, ľudské...

- SG -