Správna rada

Správna rada je team ľudí, ktorí dozerajú na činnosť združenia, pravidelne ju prehodnocujú a pomáhajú pri riešení aktuálnych problémov. Tvoria ju:

Mgr. Miroslava Števková – predsedkyňa správnej rady
Bc. Marcela Kopernická – členka správnej rady
Štefan Zomborský – člen správnej rady
Mgr. Andrea Hlásna – členka správnej rady
Štefan Hasič – člen správnej rady