Naši partneri

Naši súčasní partneri sú:

Mesto Levice (finančná podpora)
Nadácia PONTIS
NDS
- Nadácia pre deti Slovenska (práca s deťmi)

  
   Slovenské elektrárne, a. s.OZ Proti prúdu
(časopis NOTA BENE)
Cirkev bratská Levice
JPK
De Miclén Levice (hygienické potreby)
GAV Levice (dobrovoľníci)
PaSA Levice (dobrovoľníci)
EMG Nemecko
FEG Auslandshilfe Nemecko
Samaritan's Purse (vianočné balíky pre núdzne  deti)
Human InternationalNaši partneri v minulosti:

Hilfe für Brüder
PSI Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice
ICM Levice
OPEN SOCIETY FOUNDATION - Nadácia otvorenej spoločnosti (podpora cez projekt)
AVC Rakúsko
Firma Zotherm
Nadácia pre deti Slovenska fond Leaf (podpora cez projekt)
EIJH Rakúsko (šatstvo)
Konto ORANGE
PDCS Partners for Democratic Change Slovakia
Nadácia pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom
Geschenke der Hoffnung Nemecko (balíčky pre novorodencov)
OM Viedeň
Licht im Osten Nemecko
Hilfe für Brüder Nemecko
Firma Hipp
OZ Formica
ProChrist Nemecko
KIA MOTORS