Naši partneri

Naši súčasní partneri sú:

Mesto Levice (finančná podpora)
Nadácia AGEL
Pigagro, s.r.o.
Nadácia TESCO

  
   Slovenské elektrárne, a. s.OZ Proti prúdu
(časopis NOTA BENE)
Cirkev bratská Levice
GAV Levice (dobrovoľníci)
PaSA Levice (dobrovoľníci)
Samaritan's Purse (vianočné balíky pre núdzne  deti)
Human InternationalNaši partneri v minulosti:

JPK
NDS - Nadácia pre deti Slovenska (práca s deťmi)
EMG Nemecko
FEG Auslandshilfe Nemecko
De Miclén Levice (hygienické potreby)
ALBÉA Slovakia, s.r.o.
Nadácia PONTIS
Hilfe für Brüder
PSI Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice
ICM Levice
OPEN SOCIETY FOUNDATION - Nadácia otvorenej spoločnosti (podpora cez projekt)
AVC Rakúsko
Firma Zotherm
Nadácia pre deti Slovenska fond Leaf (podpora cez projekt)
EIJH Rakúsko (šatstvo)
Konto ORANGE
PDCS Partners for Democratic Change SlovakiaNadácia pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom
Geschenke der Hoffnung Nemecko (balíčky pre novorodencov)
OM Viedeň
Licht im Osten Nemecko
Hilfe für Brüder Nemecko
Firma Hipp
OZ Formica
ProChrist Nemecko
KIA MOTORS