Veľkí pomáhajú menším

Projekt „VEĽKÍ POMÁHAJÚ MENŠÍM“ bol realizovaný s podporou Nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis.
Projekt trval od januára do augusta 2015 a zahŕňal športovo – súťažné a tvorivé aktivity, interakčné a sociálne hry a cvičenia. Aktivity boli zamerané na podnecovanie a rozvoj sociálnych kompetencií a zručností, schopnosti efektívne komunikovať, ale tiež motivovať k participácii na pomoci svojej komunite s využitím vlastných kapacít. Počas jednotlivých aktivít sme zapájali deti vo veku teenagerov, s ktorými dlhodobo pracujeme do procesu pomoci pri práci s deťmi mladších vekových skupín formou dobrovoľníctva.

Realizované aktivity projektu:
•    Január – „vyfarbime si deň“ – Aktivita venovaná tvorivej činnosti maľby pomocou akrilových farieb, súčasťou bola tvorba spoločného diela na plátno rozmerov 1x2 m, výsledné produkty tvoria súčasť výzdoby priestorov zariadenia.
•    Február – „živá knižnica“ – na túto aktivitu bola využitá v súčasnej dobe veľmi populárna metóda živej knižnice, ktorá slúži ako premosťovanie ľudí rozličných životných skúseností, názorov a kultúr. Účastníci vystupujú v roli čitateľov, kníh a knihovníka s rozdelenými úlohami. Čitateľ (deti nášho projektu) si vypožičiava živú knihu (človeka s jeho príbehom), ktorú si prečíta. Prostredníctvom diskusie má možnosť získať nové informácie, ktoré ho zaujímajú. Uskutočnenie živej knižnice pomáha spájať ľudí, umožňuje im spolu komunikovať, zdieľať svoje názory. Pre účely nášho projektu boli v role kníh umiestnení ľudia z prostredia študentov strednej školy, zamestnania a zamestnanca v zdravotných službách.
•    Marec – Klubovňa
•    Apríl – Medzinárodný deň Rómov
•    Máj – Na tému Moje činy a budúcnosť
•    Jún – Tvorivá dielňa
•    Júl – Detská dielňa
•    August – Športový deň