Práca s deťmi

Vďaka podpore Nadácie Pontis fond Telekom pokračujeme v práci s deťmi zo sociálne vylúčeného prostredia. V rámci projektu,,Aby sa netúlali" sme realizovali niekoľko aktivít: Cestujeme, Pečieme a varíme, Malé svetielko, Život s drogou, Spoznávame spolu prírodu, Maľujeme spolu.

Od decembra 2016 pokračuje práca s deťmi za sociálne vylúčeného prostredia. Projekt pod názvom ,,Zvonka do vnútra" podporila Nadácia pre deti Slovenska  z Detského fondu Cloetta. 
Tu je zoznam aktivít, ktoré budeme organizovať:
Spoločne s veľkými kamarátmi.
Malé svetlo vo tme.
Karneval.
Jurský park.
Cesta za hranice...
Okrem toho bude pravidelne prebiehať doučovanie týchto detí. 
O jednotlivých aktivitách Vás budeme priebežne informovať.


Aktivita č 1. V rámci projektu podporeného Nadáciou pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta sme zrealizovali prvú aktivitu. Na tejto aktivite sa podieľali aj študenti GAV v Leviciach. Mikulášske stretnutie sa konalo v budove gymnázia. Dobrovoľníci nám pripravili program, občerstvenie a balíčky. V rámci aktivity sa aj deti odprezentovali krátkym pásmom básní, piesní a tancov. Študenti pripravili deťom tvorivú dielňu, na ktorej spoločne s nimi vyrábali vianočné ozdoby. Bol to čas strávený v príjemnej kamarátskej atmosfére. Sme radi, že pri týchto príležitostiach majú deti možnosť  kontaktu s mladými ľuďmi z majority a veríme, že rovnako obohatení odchádzajú aj študenti, ktorí nemyslia iba na seba, ale snažia sa pomáhať deťom žijúcim na periférii spoločnosti. 

Aktivita č. 2 Ďalšia aktivita, ktorú sme realizovali pod názvom Moje malé svetielko bola v mesiaci január. Pre deti sme pripravili malé fľaše, ktoré potom podľa svojej fantázie pomaľovali farbami na sklo a ozdobili rôznymi bavlnkami a trblietkami. Vytvorili sme veľmi pekné svietniky do ktorých sme vložili čajovú sviečku. Deti mali zo spoločnej práce a výsledku radosť. Každé dieťa niekomu svoj svietnik darovalo.

 

Aktivita č.3 Je fašiangové obdobie, tak sme si s deťmi spolu zorganizovali karneval. Na začiatku aktivity si každé dieťa z pripraveného materiálu zhotovilo svoju masku. Keď boli masky hotové mohla začať zábava. Mali sme spolu veľmi pekný čas. Táto aktivita sa konala 16.2.2017 v klubovni nášho níkoprahového denného centra. Sme vďační za dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aktivít. Ďakujeme.

 

Aktivita č.4 Jurský park sa konala ako inak v parku Jur nad Hronom. Boli prázdniny prišlo nám veľa dobrovoľníkov a pripravili bohatý a zaujímavý program pre deti. Spoločne sme si založili oheň a opekali. Vždy máme radosť ak sa nám podarí sprostredkovať kontakt detí s deťmi z majority.

 

Poslednou aktivitou nášho projektu bola cesta za hranice. Cestovali sme vlakom z Levíc do Štúrova, je to mestečko na hraniciach s Maďarskom. S deťmi sme mali krásny čas spolu. Aktivity sa zúčastnili aj naši dobrovoľníci. Po ceste a občerstvení prišiel zážitok, ktorý ešte deti nezažili. Prekročili hranice a ocitli sa v zahraničí. Cez most Márie Valérie sme peši prešli cez Dunaj do maďarského mesta Ostrihom. Jeden odvážlivec dokonca okúsil teplotu vody v Dunaji. Prešli sme sa pod krásnou katedrálou. Na záver sme si dali zmrzlinu v Štúrove. Unavení no plný zážitkov sme sa vlakom vrátili domov.

 

Doučovanie detí zapojených do projektu prebiehalo každý týždeň vo štvrtok. Veľkou pomocou nám pri ňom boli naši dobrovoľníci.