Darujte Vianoce

Neuveriteľný desiaty rok priniesla Nadácia Orange opäť príležitosť všetkým ľuďom s dobrým srdcom darovať Vianoce tým, ku ktorým osud nebol taký štedrý a pre ktorých vianočné obdobie nie je vždy obdobím radosti, pohody a spokojnosti. Občianske združenie Miesto v dome taktiež podalo projekt a spolu s ďalšími 176 bol schválený. Ďakujeme!
V rámci projektu Vianoce pre ľudí bez domova sme sa snažili urobiť Štedrý deň výnimočným aj pre ľudí na ulici a spraviť im vianočnú slávnosť so všetkým, čo k tomu patrí. Obrázky niekedy komunikujú viac než slová. V galérii nájdete kúsok z vianočnej atmosféry v našom dennom centre.

Vianoce deťom

Posledné, minuloročné Vianoce boli obzvlášť štedré. Radosť z balíčkov zažili deti zo sociálne slabých rodín v našom meste a okolitých obciach, rómske deti z komunity Ladislavov dvor, i deti v ústavoch. Vďaka tohtoročnej spolupráci s Cirkvou bratskou a už tradičnej pomoci organizácie Samaritan's Purse sme smeli počas vianočného obdobia obdarovať vyše 400 detí. Okrem toho k nám neplánovane a na poslednú chvíľu dorazilo 500 balíkov z Rakúska, ktoré boli pôvodne určené pre deti v Bosne, ale kvôli neľútostnej byrokracii nebol povolený ich transport do krajiny určenia. Mohli sme spraviť viacerým deťom tu u nás radosť, ale deti v Bosne boli nešťastné a malých prekvapení sa minuloročné Vianoce nedočkali.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a rozhodli sa vytvoriť balíčky pre deti a tak urobiť radosť aj iným než len svojim deťom a vnúčatkám. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Art For Help 2011

Art for help je benefičná aukcia obrazov, prebiehajúca pod záštitou komisie kultúry Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Leviciach, na ktorej spolupracuje aj občianske združenie Miesto v dome a Tekovské múzeum v Leviciach.

Hlavnými spolupracovníkmi sú predovšetkým umelci, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu poskytujú svoje umelecké diela na dobročinné účely. Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, kedy boli ponúknuté obrazy od zakladateľa myšlienky p. Jozefa Kanyuka zo Želiezoviec. V priebehu nasledujúcich rokov sa postupne pripájali ďalší umelci a tak mal tretí a štvrtý ročník benefičnej aukcie už medzinárodné zastúpenie. Z výťažkov boli doteraz podporené sociálne slabé a neúplné rodiny a tiež jednotlivci, ako aj ťažko chorí a telesne postihnutí ľudia. Benefičná aukcia sa v roku 2011 uskutočnila opäť na Levickom hrade v Koncertnej sále Tekovského múzea, v nedeľu 11. decembra o 16.00 hod.  Približne 50 obrazov bolo predstavených na predaukčnej výstave 26. novembra. Výťažok aukcie bol rozdelený na dve časti. Jednou disponuje mesto v záujme sociálne slabých obyvateľov mesta. Druhá časť vo výške 560 EUR bola pridelená Miestu v dome. Tieto financie budú použité  na výdavky spojené s chodom Nízkoprahového denného centra občianskeho združenia. 
Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou obrazov podporili ľudí, odkázaných na pomoc a tiež prácu, ktorá sa týmito ľuďmi zaoberá.

Dar od spoločnosti KIA

V novembri v rámci zamestnaneckého grantu spoločnosť Kia Motors Slovensko s.r.o. rozhodla o darovaní niekoľkých nových počítačových zostáv. Obdržali ich viaceré materské, základné, stredné a špeciálne školy ako aj niekoľko neziskových organizácií. Miesto v dome bolo medzi nimi. Srdečne ďakujeme spoločnosti a konkrétne jej zamestnancovi pánovi Hromadovi aj za túto formu podpory!

Spolu to zvládneme

 

 

 


bol podporený Nadáciou pre Deti Slovenska a financovaný podnikom LEAF.
Projekt trval od júla do decembra 2011.
Programovou oblasťou bolo vzdelávanie.
Cieľovou skupinou boli sociálne znevýhodnené deti vo veku 0-15 rokov, konkrétne v lokalite Ladislavov dvor neďaleko Levíc.  Sú to deti z chudobného, sociálne vylúčeného prostredia, s nízkymi sociálnymi zručnosťami, s nedostatočnými hygienickými návykmi, s minimom kontaktov v majoritnej spoločnosti. Jedná sa o 16 detí prvého stupňa ZŠ a 8 detí druhého stupňa ZŠ.
Projekt zabezpečuje 12 dobrovoľníčok a 1 supervízor, dohliadajúci na ich činnosť a vzdelávanie.

Hlavným problémom, na ktorý reagujeme týmto projektom je nedostatočná, alebo úplne absentujúca príprava detí na vyučovanie a nepravidelná školská dochádzka.  V rodinách nie je bežnou praxou,  aby sa deti každodenne pripravovali na vyučovanie, písali si domáce úlohy a pod. A už vôbec nie pod dohľadom rodičov, alebo s ich aktívnou spoluúčasťou. Rodičia nemajú dostatok zručností a vedomostí na pomoc deťom a nie sú vytvorené materiálne a sociálne podmienky na domácu prípravu detí na vyučovanie. Zároveň chceme  motivovať staršie deti k pokračovaniu štúdia na strednej škole a tak prispieť  integrácii deti do majoritnej spoločnosti. 

Čítať ďalej: Spolu to zvládneme