Projekt Seniori

 

Projekt Seniori bol zameraný na návštevnú službu starých ľudí v domácnostiach, prípadne drobné služby ako napr. nákupy, donáška liekov od lekára, doprovod k lekárovi. Projekt bol ukončený v lete 2011.

 

Nadácia pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom

Projekt  Deti Ladislavovho dvora bol zameraný na približne 30 detí mladšieho školského veku (5-12 rokov) z chudobného, sociálne vylúčeného prostredia, s nedostatočnými hygienickými návykmi  a minimom kontaktov v majoritnej spoločnosti. Tieto deti žijú v lokalite Ladislavov dvor.
Cieľom projektu bol rozvoj sociálnych zručností, získanie nových vedomostí a skúseností týchto detí zážitkovými formami a metódami. Tento projekt bol realizovaný v období jún 2010- júl 2011 vďaka podpore grantového programu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Aktivity projektu:
-    júl 2010 Recyklujeme umením
-    október 2010 Šarkaniáda
-    november 2010 Sme v hľadisku športovej aktivity
-    november 2010 Letecký deň
-    december 2010 Mikuláš GAV Levice
-    december 2010 Mikuláš mesto Levice
-    december 2010 Vianoce
-    február 2011 Hľadá sa talent
-    marec 2011 Qmeo a Júlia (kino)
-    apríl 2011 Výlet do Zvolena
-    máj 2011 Indiánsky deň
-    júl 2011 Športová olympiáda

Projekt “Kráčame ďalej …”

Tento projekt bol pokračovaním predchádzajúceho advokačného projektu združenia Miesto v dome, ktorý bol zameraný na riešenie problematiky segregovanej rómskej komunity Ladislavov dvor pri Leviciach.

Zámerom tohto projektu bolo začať systematicky pracovať s niekoľkými zástupcami tejto rómskej komunity, za účelom budovania ľudských zdrojov a viesť ich k aktívnej účasti na ďalšom rozvoji a advokácii lokality Ladislavov dvor.

Aktivity obsahovali okrem iného zážitkovú formu vzdelávania k získaniu základných zručností, ktoré sú potrebné na presadzovanie záujmov komunity a vytváranie príležitostí k oboznámeniu sa s príkladmi riešenia podobných problémov rómskych komunít v našom regióne.

Projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Po ukončení tohto projektu sme získali  dvoch aktívnych dobrovoľníkov z komunity, ktorí sú pre nás veľmi prospešní pri realizácii ďalších projektov zameraných na prácu s deťmi. Stali sa našimi spolupracovníkmi na ktorých sa dá spoľahnúť a zveriť im niektoré drobné povinnosti a ktorí majú prirodzenú autoritu u členov komunity.

Gypsy spirit 2010

Projekt Gypsy Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti.

Čítať ďalej: Gypsy spirit 2010