Projekt pre teenagerov

Od 1.1.2014 sme sa pustili do realizácie projektu, ktorý od januára do júna podporila nadácia Pontis fond Telekom. Projekt je zameraný na voľnočasové aktivity pre teenagerov,  žijúcich v málo podnetnom prostredí v lokalite Ladislavov Dvor.

Od januára do júna boli zrealizované tieto aktivity: 
Naša identita
Tvoríme odev
Ja a moji kamoši
Ozdobme sa
Ja a moji rodičia
Sladký  deň
Pletieme košíky

Projekt je zameraný na teenagerov (bývalé deti, s ktorými sme roky pracovali) v rómskej komunite na trávenie ich voľného času a budovanie ich vlastnej identity. Na jednotlivých diskusných kluboch hovoríme spolu o vzťahoch, v ktorých žijeme. Stretnutia sa striedajú s tvorivými dielňami, ktoré majú prispieť k rozvoju manuálnych zručností a nadobúdaniu zdravého vzťahu k práci. Našou túžbou je motivovať mladých ľudí a pomôcť im otvoriť dvere, ktoré sa zdajú byť pre nich navždy zamknuté.

Tento projekt sa pekne rozbehol a v auguste sme sa rozhodli v ňom pokračovať i naďalej. Jeho pokračovanie je financované z iných zdrojov a bude trvať do decembra. Aktivity projektu pokračujú striedaním diskusných klubov s aktivitami tvorivého a praktického charakteru:

• August – „diskusné stretnutie“ – Téma „život a modlitba“ – spojené s výletom a opekačkou v Horši  

• September – „tvorivá dielňa“ – výroba spomienkových albumov (scrabbook) z okrasných papierov, dotvorených podľa vlastného vkusu s fotkami z uskutočnených stretnutí a výletov

• Október – „diskusné stretnutie“ – Téma „moja budúcnosť“ – Venovali sme sa otázkam ako „ na čo chodiť do školy?“ a „čo s mojim časom?“ 

• November – „pečenie koláčov“ – Formou rozdelenia do skupín bude úlohou detí upiecť jednoduché druhy koláčov za pomoci receptu

• December – „vianočné stretnutie“ – Na tomto stretnutí bude realizované spoločné vianočné posedenie pri jedle a koláčoch, deti budú mať tiež dobrovoľníkmi pripravený Vianočný program, po ktorom bude nasledovať rozdávanie Vianočných balíčkov. 

Tešíme sa do školy

Nadácia Pontis podporila z fondu Telekom náš projekt "Tešíme sa do školy". Projekt bol zameraný na predškolskú výchovu detí vo veku šesť rokov tesne pred nástupom do školy. Bol súčasťou našej niekoľkoročnej systematickej a cielenej práce s deťmi z Ladislavovho dvora. Projekt trval od januára do septembra 2013. Cieľom bolo naučiť deti sociálnym a manuálnym zručnostiam, ktoré sú pre nástup do školy nevyhnutné. Počas jednotlivých aktivít sme deti učili o hygiene, stolovaní v kolektíve, práci s pastelkami, nožničkami a pod. Všetko sme robili hravou a zaujímavou formou, aby sme deti motivovali k týmto činnostiam a pomohli im pripraviť sa na školu.

Ďakujeme za finančnú podporu, umožňujúcu nám naďalej pracovať s touto skupinou detí.

Dajme deťom šancu

Projekt"Dajme deťom šancu" bol ukončený v auguste 2012.  Bol schválený vďaka nadačnému fondu Slovak Telekom a podporený nadáciou PONTIS. Trval od 1.12.2011 do 31.8.2012.
Náplňou projektu boli rôznorodé aktivity s deťmi z Ladislavovho dvora - športové, kreatívne, kultúrne a tiež doučovanie s pomocou dobrovoľníčok.
Uskutočnené aktivity:
december 2011 - Stretnutie s rozprávkovými postavami
február 2012 - Hokejbalový turnaj
apríl 2012 - Tvoríme spolu veľké veci
jún 2012 - Hore nepadnem a dole ma istia

Vystúpme zo začarovaného kruhu

Tento projekt pre prácu s deťmi z Ladislavovho dvora začal v júli 2012 vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska.
Trvanie projektu: júl 2012- jún 2013
Plánované aktivity s deťmi:
Na divokom západe
Mini-futbalový turnaj
Učíme sa od Evičky
Maškrtné jazýčky
Recyklujeme umením papier
Vianočná slávnosť
Návšteva hvezdárne
Postavičky z modelovacej hmoty
Horšianskou dolinou
Deň šikovných detí
pravidelné doučovanie

Podporné aktivity projektu: Poďme sa rozprávať (supervízne stretnutia pre dobrovoľníkov)
Projekt bol úspešne ukončený 30. júna 2013.

Darujte Vianoce

Neuveriteľný desiaty rok priniesla Nadácia Orange opäť príležitosť všetkým ľuďom s dobrým srdcom darovať Vianoce tým, ku ktorým osud nebol taký štedrý a pre ktorých vianočné obdobie nie je vždy obdobím radosti, pohody a spokojnosti. Občianske združenie Miesto v dome taktiež podalo projekt a spolu s ďalšími 176 bol schválený. Ďakujeme!
V rámci projektu Vianoce pre ľudí bez domova sme sa snažili urobiť Štedrý deň výnimočným aj pre ľudí na ulici a spraviť im vianočnú slávnosť so všetkým, čo k tomu patrí. Obrázky niekedy komunikujú viac než slová. V galérii nájdete kúsok z vianočnej atmosféry v našom dennom centre.