Tešíme sa do školy

Nadácia Pontis podporila z fondu Telekom náš projekt "Tešíme sa do školy". Projekt bol zameraný na predškolskú výchovu detí vo veku šesť rokov tesne pred nástupom do školy. Bol súčasťou našej niekoľkoročnej systematickej a cielenej práce s deťmi z Ladislavovho dvora. Projekt trval od januára do septembra 2013. Cieľom bolo naučiť deti sociálnym a manuálnym zručnostiam, ktoré sú pre nástup do školy nevyhnutné. Počas jednotlivých aktivít sme deti učili o hygiene, stolovaní v kolektíve, práci s pastelkami, nožničkami a pod. Všetko sme robili hravou a zaujímavou formou, aby sme deti motivovali k týmto činnostiam a pomohli im pripraviť sa na školu.

Ďakujeme za finančnú podporu, umožňujúcu nám naďalej pracovať s touto skupinou detí.

Vystúpme zo začarovaného kruhu

Tento projekt pre prácu s deťmi z Ladislavovho dvora začal v júli 2012 vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska.
Trvanie projektu: júl 2012- jún 2013
Plánované aktivity s deťmi:
Na divokom západe
Mini-futbalový turnaj
Učíme sa od Evičky
Maškrtné jazýčky
Recyklujeme umením papier
Vianočná slávnosť
Návšteva hvezdárne
Postavičky z modelovacej hmoty
Horšianskou dolinou
Deň šikovných detí
pravidelné doučovanie

Podporné aktivity projektu: Poďme sa rozprávať (supervízne stretnutia pre dobrovoľníkov)
Projekt bol úspešne ukončený 30. júna 2013.

Darujte Vianoce

Neuveriteľný desiaty rok priniesla Nadácia Orange opäť príležitosť všetkým ľuďom s dobrým srdcom darovať Vianoce tým, ku ktorým osud nebol taký štedrý a pre ktorých vianočné obdobie nie je vždy obdobím radosti, pohody a spokojnosti. Občianske združenie Miesto v dome taktiež podalo projekt a spolu s ďalšími 176 bol schválený. Ďakujeme!
V rámci projektu Vianoce pre ľudí bez domova sme sa snažili urobiť Štedrý deň výnimočným aj pre ľudí na ulici a spraviť im vianočnú slávnosť so všetkým, čo k tomu patrí. Obrázky niekedy komunikujú viac než slová. V galérii nájdete kúsok z vianočnej atmosféry v našom dennom centre.

Dajme deťom šancu

Projekt"Dajme deťom šancu" bol ukončený v auguste 2012.  Bol schválený vďaka nadačnému fondu Slovak Telekom a podporený nadáciou PONTIS. Trval od 1.12.2011 do 31.8.2012.
Náplňou projektu boli rôznorodé aktivity s deťmi z Ladislavovho dvora - športové, kreatívne, kultúrne a tiež doučovanie s pomocou dobrovoľníčok.
Uskutočnené aktivity:
december 2011 - Stretnutie s rozprávkovými postavami
február 2012 - Hokejbalový turnaj
apríl 2012 - Tvoríme spolu veľké veci
jún 2012 - Hore nepadnem a dole ma istia

Vianoce deťom

Posledné, minuloročné Vianoce boli obzvlášť štedré. Radosť z balíčkov zažili deti zo sociálne slabých rodín v našom meste a okolitých obciach, rómske deti z komunity Ladislavov dvor, i deti v ústavoch. Vďaka tohtoročnej spolupráci s Cirkvou bratskou a už tradičnej pomoci organizácie Samaritan's Purse sme smeli počas vianočného obdobia obdarovať vyše 400 detí. Okrem toho k nám neplánovane a na poslednú chvíľu dorazilo 500 balíkov z Rakúska, ktoré boli pôvodne určené pre deti v Bosne, ale kvôli neľútostnej byrokracii nebol povolený ich transport do krajiny určenia. Mohli sme spraviť viacerým deťom tu u nás radosť, ale deti v Bosne boli nešťastné a malých prekvapení sa minuloročné Vianoce nedočkali.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a rozhodli sa vytvoriť balíčky pre deti a tak urobiť radosť aj iným než len svojim deťom a vnúčatkám. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.