Doučovanie detí pokračuje

V realizácií pravidelných doučovaní pre deti z lokality Ladislavovho dvora pokračujeme aj tento rok, pokračujeme aj v spolupráci so Spojenou školou internátnou v Leviciach. Doučovanie prebieha v škole každý štvrtok v čase od 14.00 do 15.30 hod. Deti majú zabezpečený odvoz autobusom priamo od budovy školy. V súčasnosti pracujeme so skupinou 16 detí rôzneho vekového zloženia. V dispozícií máme dve triedy v priestoroch školy, kde máme deti rozdelené do dvoch skupín podľa veku.
Záujem o doučovanie pretrváva a je viditeľný aj u ostatných detí, ktoré doučovanie nenavštevujú a trávia čas v družine. Pripraviť zoznam detí, ktorým sa budeme celoročne venovať touto formou, nebola jednoduchá úloha, ani vzhľadom na veľký počet detí v komunite. Pri ich výbere sme teda využili spoluprácu so školou - pedagógmi týchto detí, ktorí sami určili, u ktorých detí je predpoklad vhodnosti tejto formy práce. Ostatné deti sme následne zadelili do skupiny, s ktorou budeme realizovať aktivity iného charakteru podľa pripravených projektov.
Práca na doučovaní pozostáva zvyčajne z dvoch častí – vzdelávacej a tvorivej.

Čítať ďalej: Doučovanie detí pokračuje

Pomoc formou šatstva

Popri výdaji teplého jedla poskytujeme núdznym ľuďom aj oblečenie, obuv. Raz do týždňa v našom sociálnom centre prebieha výdaj šatstva. Alenka, ktorá ho má na starosti, určila pravidlá, ktoré sú klientmi akceptované a redukujú chaos, spory či závisť.
Šatstvo tiež poskytujeme sociálne slabým rodinám, o ktorých sa dopočujeme a to v našom meste ale aj v okolitých obciach a chudobnejších lokalitách, kam ho často transportujeme naším mikrobusom.

Ak viete o niekom vo vašom okolí (jednotlivcovi či rodine s deťmi), kto by takúto materiálnu pomoc potreboval a tiež rád prijal, neváhajte a kontaktujte nás.
Podľa možností sa snažíme pomôcť, kde sa len dá.

Teplé jedlo

Už niekoľko rokov vďaka podpore zahraničných sponzorov a tiež mesta Levice smieme poskytovať ľuďom v núdzi jedno teplé jedlo denne. Denne poskytneme približne 30 porcií hustej polievky s chlebom. Výdaj stravy prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku v čase 11.00 - 12.00 hod v našom stredisku sociálnej pomoci na ulici kpt. Nálepku 125.

Pred Vianocami je už tradíciou slávnostnejšie vianočné menu. Podľa možností tiež príležitostne rozdávame núdznym ľuďom malé potravinové balíky.

Kto sa chce zahriať, tomu za symbolickú cenu pár centov pani Anka ochotne uvarí čaj alebo kávu.

Potravinové balíky

Okrem pravidelného výdaja teplej stravy v pracovných dňoch, poskytujeme vždy podľa aktuálnych  možností i ďalšiu potravinovú pomoc.
Vďaka nemeckej kresťanskej organizácii FEG Auslandshilfe, ktorá nás už druhý rok podporuje tzv. "balíčkami pre život" (Paket zum Leben), môžeme pomáhať rodinám i jednotlivcom v hmotnej núdzi poskytovaním balíkov so základnými trvanlivými potravinami.

Jeden balík obsahuje:
2 l oleja
2 kg cukru
2 kg  múky
2 kg cestovín
2 kg ryže
2 tuby multivitamínov

Sme vďační našim zahraničným partnerom aj za túto praktickú pomoc a veríme, že uľahčuje ľuďom, ktorí od náš tieto balíky dostávajú, ich neľahkú sociálnu situáciu. Sú to potraviny, ktoré ľuďom bez domova nepomôžu, keďže vyžadujú tepelnú úpravu. Z času načas dostávame však aj také  druhy potravín, ktoré môžeme poskytnúť aj im.

Nota Bene

 

 

V latinčine tento pojem znamená “VENUJTE POZORNOSŤ“. Tento názov taktiež nesie celoslovenský pouličný časopis, ktorý dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Je to časopis, ktorý pomáha ľuďom v núdzi, bezdomovcom alebo tým, ktorým hrozí, že prídu o svoj domov. Predajom tohoto časopisu získavajú aspoň malé finančné prostriedky, ktoré im pomáhajú preklenúť ťažkú životnú situáciu. Predaj NOTA BENE tiež funguje ako prevencia kriminality. Poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí bez domova a tým, ktorým hrozí z finačných dôvodov strata strechy nad hlavou.

Ako NOTA BENE pomáha riešiť situáciu bezdomovcov?

Čítať ďalej: Nota Bene