Čo ma naučil bezdomovec

Varil som si kávu. V peknej budove, v centre mesta, na druhom poschodí. Z okna som videl bezdomovca ako predáva Notabene. Oslovoval ľudí, ktorí prechádzali okolo a ponúkal časopis. Ľudia si ho nevšímali. Obišla ho aj mladá žena, ktorá sa veľmi ponáhľala a mne ho prišlo ľúto. Ale po 50 metroch mladá žena zmenila svoj smer. Rozbehla sa za ním a zastavila ho. Kúpila si časopis. Aj na diaľku som videl, ako sa tvár bezdomovca rozžiarila a ako sa zmenili jeho kroky.

Aj mne sa to už veľakrát stalo, že som obišiel bezdomovca. A tiež sa mi stalo aj to, že som sa vrátil a kúpil som časopis.  Zväčša to bolo vtedy, keď aj napriek môjmu odmietnutiu, mi predajca nevenoval škaredý pohľad, alebo škaredé slovo, ale zostal pokojný a zdvorilý. Vtedy si ma získal a vrátil som sa. Taký predajca mi vždy dal dobrú lekciu do života. Ide totiž o to, že v živote stretneme veľa ľudí, ktorí nás obídu. Stretneme dokonca aj takých, ktorí sa s nami budú hádať, budú k nám nepriateľskí, alebo nám nebudú priať. Zvyčajne reagujeme tak, že keď sú k nám zlí, tak sme zlí aj my. Keď sú vulgárni, sme vulgárni aj my, keď o nás klamú, klameme aj my, keď nás ohovoria, ohovoríme aj my, keď nás udrú, udrieme aj my. Ale keď nevrátime to, že nás obídu, keď nevrátime škaredé slová, alebo úder, keď odpovieme pokojne na urážky a výčitky, vtedy možno získame človeka.
Možno na chvíľu zmeníme jeho smer.
Kniha Prísloví hovorí: Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. (Príslovia 15, 1)
Ježiš hovorí: Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im. (Lukáš 6, 31)

autor: Slavo Slávik, prevzaté z www.chcemviac.com

S batohom na chrbte...

Idem do práce ako každé ráno. Cestujem autom, pomaly míňam budovy ubytovne a nocľahárne nachádzajúce sa na začiatku Levíc. Je takmer 8 hodín, na pravej strane cesty vidím putovať už známe postavy a tváre ľudí smerujúcich po nadjazde do mesta. Vykračujú svorne, v skupinkách, svojsky. Sú to obyvatelia Levickej nocľahárne, miestny bezdomovci, klienti nášho centra.

Pred bránou nášho denného centra už zvyčajne postáva niektorý z dvoch našich pravidelných ranných hostí. Pani Agáta je žena v rokoch, tmavšej pleti, slabo počuje, správa sa voči nám veľmi úctivo a slušne. Poprosí nás o kávu, čaj, usadí sa v našom prístrešku aj so svojou batožinou. Spoločnosť jej často robí náš ďalší klient, ktorý u nás zvyčajne trávi čas už od skorých ranných hodín. Je to mladý Róm, ktorý má problém závislosti inhalovania prchavých látok - fetovania. Sú to ľudia bez domova, spadajúci do skupiny tých, ktorí využívajú služby nocľahárne len výnimočne. Prespávajú vonku, ich dôvody sú rôzne.

Postupne prichádzajú ostatní klienti a v priebehu dňa naše denné centrum ožije vravou a hemžením sa ľudí rôznorodého zloženia, v čase obeda približne tridsiatich klientov. Prichádzajú sem ľudia bez domova, odkázaní vo svojej životnej situácií na služby miestnej nocľahárne a nášho denného nízkoprahového centra.

Čítať ďalej: S batohom na chrbte...

Pracovná terapia

Od novembra 2013 realizujeme pre našich klientov v nízkoprahovom dennom centre pracovnú terapiu pod dohľadom našej sociálnej pracovníčky. Tešíme sa z tejto novej myšlienky a veríme, že sa jej bude dariť a bude sa môcť rozvíjať.
Počas zimných mesiacov sme sa na stredajších pracovných terapiách venovali najmä výrobe látkových rug-rag kobercov, tejto aktivity sa zúčastňovali približne 5 klienti každú stredu, jedna klientka sa venovala pleteniu kobercov každodenne. Táto pani prejavovala o činnosti tohto zamerania veľký záujem, má  vzťah k ručným prácam, rada háčkuje a štrikuje, teda sme jej zabezpečili tiež potrebný materiál a pracovné náčinie, aby sa svojej záľube mala možnosť venovať aj mimo nášho denného centra, a tak prispievať k skvalitneniu využívania svojho času behom dňa. Dali sme jej možnosť vytvárať výrobky využiteľné v našom zariadení (koberce na sedenie pre klientov, rukavice, šále, čiapky pre deti) a dohodli s ňou podmienky a systém odmeňovania formou potravinových balíkov. Ostatní členovia tohto pracovného zoskupenia sa venovali zväčša príprave materiálu, meraniu, strihaniu látok, ktorá je potrebná na výrobu týchto kobercov vo forme množstva pásikov rovnakej hrúbky a úpravy. Mohli sme pozorovať, že klienti vnímajú túto prácu ako pozitívne spestrenie bežného programu dňa a sú pozitívne hodnotení aj zo strany ostatných klientov, ktorí zostali len v úlohe pozorovateľov.

Pre klientov zapájajúcich sa do aktivít sme v záujme motivácie k práci zaviedli systém potravinových odmien.
V projekte pracovnej terapie pre klientov pokračujeme, príchod a letných jarných mesiacov nám dáva nové možnosti ako smerovať túto prácu. Venujeme sa teda prácam na zveľaďovaní areálu nášho centra, klienti sú poverovaní jednotlivými úlohami úpravy záhrady, starostlivosti o rastlinné porasty, ako aj udržiavaním poriadku a upratovacími prácami v okolí výdajne a prístrešku stravovania.
Pracovný tím vytvoril tiež záhradku pre deti, ktorá je súčasťou iného nášhho projektu.