Darujte nám 2 % aj tento rok

2%

Vaše 2 % nám aj tento rok môžu pomôcť naďalej prevádzkovať naše centrum sociálnej pomoci a aktivity nášho združenia.

Ak pokladáte našu činnosť za zmysluplnú a hodnotnú, a chceli by ste ju podporiť - aj teraz je tu vhodná príležitosť.

Tak ako potrebujeme ochotné ruky, ktoré budú núdznym pomáhať, a nohy, ktoré k nim pôjdu, ústa, ktoré budú s nimi hovoriť, tak isto potrebujeme aj finančné prostriedky, ktoré nám umožnia pokračovať v našej službe týmto núdznym ľuďom.

A tak vopred ďakujeme za vašu podporu, bez ktorej to nejde!
Tlačivo na stiahnutie:

Tlačivo 2 %

Termín odovzdania vyplnených tlačív na daňovom úrade v mieste bydliska pre fyzické osoby, ktorým robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ: do 30.apríla 2024.
Termín odovzdania vyplneného daňového priznania, zahrňujúce aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pre právnické osoby: do 31.marca 2024.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné  meno (názov): Miesto v dome
Sídlo:  kpt. Nálepku 125, 934 01 Levice
Právna forma:  občianske združenie
IČO: 37960423 (údaj „SID“ sa nevypĺňa)

Naše denné centrum

Tak takto vyzerá naše denné centrum po všetkých rekonštrukciách a úpravách. V každý pracovný deň tu prjímame našich klientov na teplú polievku či kávu. Rovnako  majú možnosť osprchovať sa a raz týždenne dostať potrebné oblečenie. Naši predajcovia si tu môžu zakúpiť časopis Nota Bene. V poslednom období tú tiež prebieha pracovná terapia so skupinkou záujemcov.

Sme vďační našim sponzorom, Pánu Bohu a tiež ľudským rukám, ktoré uskutočnili a umožnili uskutočniť viacero stavebných a dokončovacích prác v našom centre sociálnej pomoci. Vďaka nim centrum dnes vyzerá útulne a pekne i zvonka.
Hlavná budova bola v priebehu roku 2012 zateplená a obnovená; bola postavená strieška nad vchodom do budovy a nad výdajové okno časopisu Nota Bene; a okrem toho bola obnovená aj "mini jedáleň", kde sa ľudia v núdzi stravujú, aby v nej hlavne teraz v chladných dňoch bolo teplejšie. A koncom roku 2013 sme dali spraviť tabuľu s názvom združenia, ktorá je od ulice pripevnená na budove. Aby nás každý, kto nás hľadá, ľahko našiel.
Finančne nám výrazne pomohla predovšetkým zahraničná organizácia Hilfe für Brüder, zbor Cirkvi bratskej v Leviciach a firma ENEL. Ďakujeme všetkým za podporu! A ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí pri mnohých prácach ochotne pomáhali.

Podpora mesta

Sme veľmi vďační za to, že mesto Levice už roky podporuje našu prácu - konkrétne výdaj stravy pre bezdomovcov a ľudí v núdzi v našom meste a okolí. Vzájomná spolupráca a spojenie síl, možností a schopností vedie k väčšej efektivite v akejkoľvek oblasti života. A aj pre nás je každá forma konštruktívnej spolupráce prínosom a pomáha nám naplňať zámery a úlohy, ktoré naše združenie má - pomáhať ľuďom v núdzi.

Mesto nás naďalej podporuje v pomoci bezdomovcom a ľuďom v núdzi a schválilo finančnú podporu na projekt „Jedno teplé jedlo denne“ aj na rok 2022 a príspevok na chod nízkoprahového denného centra. Ďakujeme!
 
Vďaka podpore Mesta Levice prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta sme zrealizovali prekrytie strechy na sklade šatstva v našom Nízkoprahovom dennom centre. Aj vďaka tejto podpore sa zvýši kvalita poskytovania sociálnych služieb. Veľmi pekne ďakujeme.
sklad 1 sklad 2 sklad 3 sklad 4